Middels deze website wil ik graag betrouwbare informatie geven die een christelijk stel kan gebruiken bij de keuze voor een vorm van anticonceptie.

 

Aan de beslissing om anticonceptie te gebruiken, gaat altijd een visie op gezinsvorming vooraf. Of je nu voor jullie huwelijk staat of al kinderen van God hebt ontvangen, bezinning hierover is in alle fasen belangrijk. 

Wat is volgens jou Gods opdracht als het gaat om jullie vruchtbaarheid? Hoe kun je op een Bijbelse en verantwoorde manier met jullie gezamenlijke vruchtbaarheid omgaan? Vraagt God van ons dat we een zo groot mogelijk gezin stichten? Deze (en nog veel meer vragen) heb ik ter sprake gebracht in m'n boek 'Gezinsvorming in een gebroken wereld'

 

In het boek was geen plaats voor een uitgebreide omschrijving van alle methoden die verkrijgbaar zijn.  Omdat ik denk dat het belangrijk is om goede informatie te hebben, die bovendien niet in een kader staat van maakbaarheid en onafhankelijkheid, worden hier de verschillende methoden wel uitgebreid beschreven naar werking en betrouwbaarheid. Ook worden de verschillende overwegingen besproken die een echtpaar op basis van Bijbelse normen kan nemen.

 

Ieder echtpaar met een normale vruchtbaarheid zal zich op de één of andere wijze moeten verhouden tot anticonceptie. Of dat nu een natuurlijke of een andere vorm van anticonceptie is. Vaak krijgen christelijke echtparen een advies van hun huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Het is belangrijk om de informatie die je krijgt goed te onderzoeken. Behandelaars zouden je op het verkeerde spoor kunnen zetten, doordat ze geen weet hebben van de overwegingen die een christen maakt wat betreft ethische zaken. 

 

Hopelijk kan deze informatie bijdragen aan een keuze die Bijbels is en rekening houdt met de beschermwaardigheid van het prille leven.

 

Tenslotte: het is belangrijk om deze keuze samen voor Gods aangezicht te leggen. Bid de Heere concreet om wijsheid en moed om samen een verantwoorde keuze te kunnen maken. Veel wijsheid gewenst!

 

Henrieke Schouten

 

Druk om onderstaande symbolen om informatie te vinden over de verschillende methoden: