Besluit voor gebruik van anticonceptie

 

Het is goed om vast te stellen dat elke vorm van anticonceptie dezelfde werking veronderstelt, namelijk het voorkomen van een zwangerschap. Of je nu aan periodieke onthouding doet,  je een natuurlijke vorm gebruikt, hormonen slikt of een medische ingreep ondergaat: de uitwerking is gelijk.

Christine Stam schrijft het in een essay over geboorteregeling* als volgt: ‘De keuze om bewust aan zwangerschapsvoorkoming te doen, lijkt me van veel meer gewicht dan de methode die we daarbij gebruiken. Het gebruik van een natuurlijke methode is principieel geen andere keus dan het gebruik van een ander voorbehoedsmiddel. In beide gevallen wordt de beslissing genomen om een zwangerschap te voorkomen.’

 

Je zou het kunnen vergelijken met de uitvinding van de boekdrukkunst halverwege de 15e eeuw. Destijds werd het door christenen gezien als een middel van de duivel om (in hoger tempo) slecht drukwerk te verspreiden. Maar uiteindelijk maakte het een einde aan duizend jaar scheiding tussen de Bijbel en het volk. Ook christenen konden op een verantwoorde wijze gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheid. 

Is het zo ook niet met anticonceptie? Het gaat erom of we het al dan niet kunstmatige middel op een verantwoorde wijze gebruiken en met een goed doel. En of we het afhankelijk van de zegen van de Heere gebruiken. Bovendien is het belangrijk om de concrete vorm te toetsen aan Gods Woord, om een goede ethische afweging te maken en om samen na te gaan in hoeverre je dit besluit biddend hebt gemaakt. 

 

*Christine Stam-van Gent, Alleen begaanbaar op de knieën, Reformatorisch Dagblad, 19 september 2015